CV

Hana Lipovská
nar. 9. 11. 1990, Boskovice

VZDĚLÁNÍ

Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
PhD student                                                                                                                    
2015–dosud
obor Hospodářská politika
Disertační práce: Application of the conflict theory

Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
prezenční magisterské studium                                                                                       
2010–2015
Obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Měření implementačního zpoždění diskreční fiskální politiky v České republice

Gymnázium Blansko
všeobecné osmileté studium                                                                                           
2002–2010

PRAXE

Ekonomicko-správní fakulta MU                                                                                  
2016–dosud
Přednášející předmětů Základy ekonomie, Hospodářská politika 2,
Transformační procesy v České republice
Cvičící předmětu Mikroekonomie 1
Vedoucí bakalářských a diplomových prací
Místopředsedkyně Akademického senátu AS ESF MU (2017–2019)
Tajemník Oborové komise oboru Hospodářská politika (2016–2019)
Tajemník Oborové rady programu Hospodářská politika a správa (2016–2019)

Institut Václava Klause                                                                                                   
2015–2019
Externí analytička

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno                                                                                
2015–2016
Výuka ekonomických seminářů

Česká společnost ekonomická                                                                                       
2013–dosud
Přednášky pro střední školy v rámci projektu Experti do škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR                                                         
2013–2016
Datový analytik. Externí spolupráce na datových šetřeních EUROSTUDENT V, EUROSTUDENT VI, Doktorandi 2014 a úkolech projektu IPN KREDO. Příprava dílčích zpráv vyžádaných vysokými školami.

Český statistický úřad                                                                                                       
2013–2016
Datový analytik (externista). Zpracování dat o neformálním vzdělávání v rámci šetření Adult Education Survey

Katedra aplikované matematiky a informatiky Ekonomicko-správní fakulta MU        
2011–2012
Pomocná vědecká síla

Česká televize Brno                                                                                                           
2008–2010
Editor – tvůrce soutěžních otázek pořadu AZ kvíz, krátkodobá externí spolupráce

OCENĚNÍ

2018: Cena děkana pro mladé vědecké pracovníky do 35 let - 1. místo
2015: Cena profesora Františka Vencovského – 1. místo
2015: Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty magisterských studijních programů
2015: Cena děkana ESF MU za vynikající studijní výsledky
2015: Cena děkana ESF MU za nejlepší diplomovou práci – 1. místo
2012 a 2013: Mimořádné ocenění pro nadané studenty, JMK       
2010: Cena Merkur „Ekonomie a podnikání“ (České hlavičky 2010), Cena rektora VŠE (práce „Teorie her v ekonomii“)

JAZYKY

Angličtina – jazykové zkoušky BEC HIGHER (2011), CAE (2009), FCE (2008)
Němčina – Goethe Zertifikat B2 (2017)

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH

2011–dosud: Česká společnost ekonomická

  •                        od roku 2014 členka výkonného výboru brněnské pobočk
  •                        od roku 2017 členka celostátního představenstva                 

2012–dosud: The American Economic Association
2012–dosud: Jednota českých matematiků a fyziků

KOMENTÁŘE, PŘÍLEŽITOSTNÉ PUBLIKACE
IDnes, MF DNES, Týdeník Euro, Ekonom, Hospodářské noviny, Týden, Faktor S, Reflex, Konzervativní noviny, Český rozhlas.

ZÁJMY
Numismatika, historie, klasická hudba (aktivně klavír), literatura, turistika.

 

Kontakt

Hana Lipovská lipovska.hana@seznam.cz